Stowarzyszenie obrony praw

  funkcjonariuszy służb mundurowych

i żołnierzy "MAGNUM"

  Termin złożenia wniosków o przywrócenie do służby mija w dniu 12 czerwca 2004 r.

Aktualizacja strony na dzień:

27.06.2004

 

 

 

POLECAMY:

WWW.UOP12LAT.REPUBLIKA.PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

POWRÓT DO SŁUŻBY

 

Termin składania wniosków o wznowienie postępowania minął. Około 300 funkcjonariuszy ABW, zwolnionych w 2002 r. w wyniku tzw. reformy służb specjalnych, złożyło stosowne wnioski i w najbliższej perspektywie powrócą do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Funkcjonariusze, którzy złożyli wnioski o wznowienie postępowania, zostali przez kierownictwo Agencji podzieleni na dwie grupy. Do pierwszej z nich Szef Barcikowski zaliczył funkcjonariuszy, którzy po zwolnieniu ze służby nie złożyli skarg do NSA. Wobec nich zostały wszczęte postępowania o mianowanie na stanowisko służbowe w ABW. Funkcjonariusze otrzymali zaproszenie do jednostek ABW najbliższych miejscu zamieszkania, gdzie właściwe sekcje kadrowe „przesłuchują” ich, sporządzając z tej czynności protokół. Mają one na celu zebranie pełnej informacji na temat ew. zmian w sytuacji osobistej danego funkcjonariusza. Poza tym funkcjonariusze otrzymują do wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Drugą grupę stanowią funkcjonariusze, którzy na decyzje o zwolnieniu ich ze służby w ABW złożyli skargi do NSA. Szef Agencji, wobec przedstawicieli tej grupy odmówił wszczęcia postępowania, stwierdzając jednocześnie, iż będą oni przyjęci do służby po korzystnych dla nich orzeczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To oznacza, że wrócą do służby kilka tygodni później niż pierwsza grupa funkcjonariuszy. Na pierwszych rozprawach, które odbyły się w końcu czerwca br., WSA uchylił decyzje – rozkazy personalne dot. wypowiedzenia stosunku służbowego, co otwiera możliwość powrotu do służby.

Powracający do służby funkcjonariusze muszą jeszcze otrzymać stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. Wnioski wraz z kompletem dokumentacji należy złożyć w ABW w możliwie krótkim terminie.

 W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z realizacją procedury powrotu do służby, prosimy o bieżący kontakt na adres stmagnum@interia.pl

Artykuły prasowe:

Powrócą do pracy, Życie, 26.06.2004 r.

Mogą wracać, Nasz Dziennik, 24.06.2004 r.

Jak Barcikowski pracę daje, Rzeczpospolita, 18.06.2004 r.

Trudne powroty oficerów, Życie Warszawy, 16.06.2004 r.

Speckomisja omawia sprawę oficerów ABW zwolnionych w 2002 r., PAP, 15.06.2004 r.

Oficerowie ABW wracają do służby, PAP, 15.06.2004 r.